• Megrendelői igények szakmai értékelése, tervekre történő átvezetése
 • Szakmai javaslatok a beépítendő anyagokkal vagy speciális műszaki megoldásokkal kapcsolatban
 • A projekt költségbecslésének, részletes pénzügyi ütemtervének elkészítése
 • Mérnöki költség összeállítása, javaslattétel a tervezési programban szükséges módosításokra annak érdekében, hogy a műszaki tartalom és a beruházási keretösszeg összhangba kerüljön
 • A beérkezett ajánlatok műszaki tartalmi elemzése
 • A szerződések műszaki és jogi átértékelése, javaslat tétel a szerződés és a megállapodás tartalmát, típusát illetően
 • A beruházás folyamatos pénzügyi ellenőrzése
 • Megfelelő referenciákkal rendelkező vállalkozók felkutatása, az előzetes beruházói döntéseknek megfelelően a pályáztatás lefolytatása, majd a beérkezett ajánlatok műszaki, gazdasági, üzleti szempontú kiértékelése
 • Vállalkozókkal kapcsolatos konfliktusok kezelése
 • Vállalkozói késedelem esetén az érvényesítendő kötbér, vagy kártérítési igényekre összegszerű javaslattétel
 • Műszaki átadás-átvétel lebonyolítása
 • Üzembe helyezés és végelszámolás szakmai támogatása

Vissza