A beruházási folyamat szervezése és támogatása a fejlesztési szándéktól az átadásig a megvalósítás bármely szakaszában.

 1. Terveztetés
 • Megfelelő referenciákkal rendelkező tervezők felkutatása, pályáztatása és a beérkezett ajánlatok vizsgálata, elemzése.
 • Tervanyagok folyamatos felülvizsgálása, a tervezési munkálatok koordinálása.
 • A leszállított engedélyezési, tender és kiviteli tervdokumentációk részletes szakági felülvizsgálatának elvégzése.
 • Valamennyi szakágra kiterjedően a megajánlott megoldások műszaki, technológiai és gazdasági felülvizsgálatának elvégzése és azok tartalmának a vállalkozói szerződésekben rögzített műszaki tartalommal való összevetése.
 • A projekt költségbecslésének, részletes pénzügyi ütemtervének elkészítése.
 1. Engedélyek beszerzése
 • A szükséges építési (létesítési) engedélyek beszerzésében való közreműködés, szakhatósági-, valamint az építési- engedélyben foglalt kikötések felülvizsgálata.
 1. A kivitelezői versenytárgyalások lebonyolítása
 • Megfelelő referenciákkal rendelkező vállalkozók felkutatása, az előzetes beruházói döntéseknek megfelelően a pályáztatás lefolytatása, majd a beérkezett ajánlatok műszaki, gazdasági, üzleti szempontú kiértékelése.
 • A tender és/vagy kiviteli tervdokumentációk alapján a vállalkozási feltételek olyan részletezettséggel való kidolgozása, hogy a nyertes kivitelezővel kötendő szerződés(ek) tartalma meghatározott legyen, a vállalkozói ajánlatok megfelelően értékelhetővé váljanak, a megvalósítás kötbérterhes részhatáridőkkel alátámasztott időbeni folyamata és a műszaki teljesítéshez kötött pénzügyi ütemezés egyértelművé és szabályozottá váljon.
 • A kiértékelt pályázati anyag megrendelői döntéshozatalra való előkészítése.
 1. A beruházás megvalósítása

A kivitelezés ellenőrzése

 • Az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő építés helyszíni műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása.
 • A kivitelezési munkák részletes vonalas építési ütemtervének elkészítése kiemelve a véghatáridő betartásához szükséges részhatáridős teljesítéseket.
 • Az elektronikus építési naplók vezetésének ellenőrzése.
 • Szabványok és minőségi előírások ellenőrzése.
 • Az eltakarásra kerülő munkák átvételét, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőség ellenőrzése, valamint a vállalkozói teljesítés igazolások kiadását.
 • A kivitelezés szerződésszerű és tervdokumentációnak megfelelő teljesítésének felügyelete.
 • A kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségnek megfelelő ellenőrzése.
 • Javaslatok a szükséges intézkedések megtételére.
 • Rendszeres szakmai kooperációs értekezletek tartása.
 • Az érvényes szerződésnek megfelelő számlaellenőrzés, a beérkező számlák felülvizsgálata.

Koordinációban való műszaki ellenőri közreműködés

 1. A beruházás átadás-átvétele, üzembe helyezése
 • Műszaki átadás-átvétel lebonyolítása
 • Üzembe helyezés és végelszámolás szakmai támogatása
 • Alapító Okirat, földhivatali bejegyzések menedzselése

Vissza