Műszaki ellenőrként átlátjuk mind a tervező, mind a kivitelező munkáját, valamint az építtető igényeit is közvetítjük a szakemberek felé. Felelősségünk a kivitelező által befejezett munkaszakasz eredményeinek ellenőrzése. Eljárunk a megrendelő helyszíni megbízottjaként: elsősorban az építés szakszerűségének, terv szerinti megvalósításának, és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosításában van nélkülözhetetlen feladatunk. Szerepünk az építés és kivitelezés során azért is fontos, mert az építmények megfelelő minőségű és gazdaságos kivitelezése munkánk eredményeként nagymértékben javulhat.

Az építési műszaki ellenőri feladataink többek között:

 • folyamatos kommunikáció, konzultáció a Felelős Műszaki Vezetővel
 • a projekt előrehaladásához szükséges tárgyalások, egyeztetések levezetése, intézkedések meghozatala, szükség esetén a megbízó nevében eljárva
 • a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kiviteli tervek alapján az építés kivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
 • a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése
 • az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése
 • a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére
 • a munkák eltakarás előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése
 • az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
 • a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése
 • kooperációk tartása kivitelező, megrendelő, tervezők jelenlétével

Műszaki ellenőri tevékenységet csak olyan személy végezhet, aki szerepel a Műszaki Ellenőri Névjegyzékben, amelyet az építés-felügyeleti feladatokat ellátó szerv (megyei, fővárosi közigazgatási hivatal) vezet. Ez a személy lehet akár a tervező is, de a névjegyzéki bejegyzés az ő esetében is feltétel. A névjegyzékbe fel nem vett személy – az építés-felügyeleti szerv engedélyével – saját maga és közeli hozzátartozója számára végezhet műszaki ellenőri tevékenységet.

Vissza